Je wordt bekeken, met deze kaart weet je waar (WMBE) 2019-11-14

Je wordt bekeken, met deze kaart weet je waar (WMBE)

👁️Bekeken👁️!

Overal waar je het onderstaand bord passeert is er een camera in de buurt. Meestal boven u, soms hoog, soms laag, soms links soms rechts. Maar als je het bord ziet, ben je gezien.

Bord met wet van 21 Maart 2007

Surveillance camera kaart

Na een tweet van @BlubTweePuntEen kwam me deze kaart onder ogen.

Kaart van Belgie met de locaties waar er cameras staan.

Zo een burgerinitiatief voor privacy en het in kaart brengen van schendingen ervan, daar word ik dus warm van. Ik speelde al een tijdje met een gelijkaardig idee maar zoals wel vaker ben je nooit alleen met een idee. Ik ben blij dat die kaart z’n weg gevonden heeft naar mij, en nu dus ook naar jullie (wie dit dan ook leest).

Als er nog een camera ontbreekt (ongetwijfeld) dan kan je die altijd zelf toevoegen via Open Street Maps.

Omdat de link die @BlubTweePuntEen gebruikte nogal lang en moeilijk is maakte ik via het sociaal netwerk Github een kortere link:

https://wmbe.github.io

WMBE staat voor Watch Map BElgium, een korter mnemotechnisch middel zodat je die kaart net iets makkelijker kan doorsturen naar je vrienden, familie en (wie weet?) onderdrukte medemensen. Privacy is het 12e mensenrecht en camera’s horen thuis op een filmset, niet altijd-aan in ons veilige belgenlandje. Het 11e veiligste TER WERELD nota bene.

Je wordt 👁️bekeken👁️ (en waarom juist?)

tags: privacy - Github - camera